Проектиране и документи

Поради специфичността на всеки един имот (изложение, денивелация и т.н.) и желанието ни да удоволетворим Вашите изисквания и представи за идеален дом, фирма „ЕНТИ” ООД съвместно с Архитектурно Бюро „Център” изграждат индивидуални проекти. Също така можем да Ви предложим и готови базови модели, някои от които можете да посетите и видите на място, завършени.

За да започнем проектиране и последващи етапи,са ни необходими :
1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/
2. Виза за проектиране
3. Съгласувателни писма от Електроразпределение и ВиК

За изграждането на една сглобяема къща се преминава през няколко стъпки:
1. Изготвяне на идеен проект.
Включва изготвянето на триизмерен компютърен модел,уточняване на всички довършителни дейности и оформяне на крайна цена

2. Изготвяне на инвестиционен проект.
- Архитектура план
- Конструктивен план
- част ВиК
- част Електроснабдяване
- Отопление,изолации и енергоспестяващи средства
- Геодезия - изготвя се на мястото на парцела

3. Внасяне на документите в общината за съгласуване и одобрение. Издаване на разрешително за строеж.
4. Изливане на фундамент.
5. Транспорт и монтаж на сградата.
6. Приемане на обекта.

Обадете се сега